B-aktie

Det finns olika typer av aktier. A-aktier, B-aktier och C-aktier kallas även stamaktier. Utöver detta finns preferensaktier. En B-aktie berättigar i regel till färre röster på bolagsstämman än A-aktier, och kan därmed sägas ha ett svagare röstvärde än A-aktier. B- och C-aktier ägs ofta i större utsträckning av privatpersoner och handlas då mer än A-aktier.

Scroll to Top