Förordning

En förordning är en bindande rättsakt som alla EU-länder ska tillämpa i sin helhet och är direkt tillämplig för alla medlemsländer. EU kan anta en förordning för att skapa en enhetlig och likvärdig nivå på ett visst rättsligt område för alla EU:s medlemsländer.

Scroll to Top