Aktie

En aktie är en ägarandel i ett företag och du blir därmed vid köp av aktier delägare i det aktuella företaget. För att du ska kunna köpa aktier i ett företag behöver företaget vara ett så kallat aktiebolag och aktierna behöver vara noterade på en börs eller en handelsplattform. Det finns även viss möjlighet att köpa och äga aktier i onoterade företag. Anledningen till varför företag väljer att ge ut aktier är för att finansiera bolaget, antingen när företaget bildas eller när de anser att nytt kapital behöver komma in i bolaget. Det finns olika typer av aktier; A-, B- och C-aktier samt preferensaktier.
Scroll to Top