Förlikning

Förlikning innebär en uppgörelse i godo mellan två eller flera parter. Parterna kommer överens om hur en tvisten ska lösas i stället för att låta en domstol avgöra målet. Förlikningen kan på begäran av parterna fastställas i en dom.

Scroll to Top