Börsintroducering (IPO)

En börsnotering innebär att ett bolag väljer att notera sina aktier på börsen. I samband med detta brukar allmänheten ofta erbjudas att teckna/köpa aktier i bolaget till ett bestämt pris per aktie (teckningskurs). När väl noteringen är färdig och handel på marknadsplatsen öppnar så är börsnoteringen färdig och den vanliga handeln av aktierna påbörjas på den marknadsplats som bolagets aktier kan handlas.

Scroll to Top