Bouppteckning

Bouppteckningen är dödsboets legitimationshandling och visar vem som har rätt att företräda dödsboet. Bouppteckningen är en skriftlig handling som ska redovisa dödsboets samtliga tillgångar och skulder. Bouppteckning skall förrättas inom tre månader från dödsfallet och inlämnas till Skatteverket.

Scroll to Top