Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) är en förordning gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som tidigare fanns i personuppgiftslagen, men innehåller även en del nya regler och rättigheter.

Scroll to Top