Registrerad

Med en registrerad avses i dataskyddsförordningen den fysiska person vars personuppgifter behandlas av en personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde. Den registrerade har enligt dataskyddsförordningen en rad rättigheter som kan göras gällande mot den som behandlar personuppgifterna.

Scroll to Top