Investerat kapital

Vad är investerat kapital?

Investerat kapital är, enkelt uttryckt, det sammanlagda värdet av investeringar gjorda i ett företag av både aktieägare och långivare. Med andra ord företagets långfristiga skulder plus eget kapital. Det är dock inte ett mått som redovisas i ett företags årsredovisning, utan varje komponent redovisas separat.

Företag avvänder dess investerade kapital för att till exempel finansiera expansion, finansiera likviditetsproblem och/eller finansiera den dagliga verksamheten.

Investerare använder måttet för att bland annat beräkna avkastning på investerat kapital (ROIC). Nyckeltalet ROIC ger en indikation på företagets förmåga att generera avkastning på det kapital som har investerats i företaget.

Scroll to Top