Market capitalization

Vad är market capitalization?

Market capitalization (market cap) avser marknadsvärdet på ett företags eget kapital, det vill säga företagets börsvärde.

Hur beräknas market cap?

Market cap beräknas genom att multiplicera aktiekursen med antalet utestående aktier.

market cap formel svenska

Market cap segment

Aktiemarknaden delar ofta in noterade bolag i olika segment utifrån dess market cap (börsvärde). De mest vanliga segmenten är ”Large Cap”, ”Mid Cap” och ”Small Cap”.

Scroll to Top