Equity value

Vad är equity value?

Equity value, eller marknadsvärdet på eget kapital, anger hur mycket ett företag är värt för dess aktieägare.

Hur beräknas equity value?

För noterade företag beräknas equity value genom att multiplicera aktiekursen med antalet utestående aktier. Detta kallas för bolagets ”market cap” (market capitalization) och är således värdet för samtliga aktier.

equity value

För icke-noterade företag finns ofta inget marknadsvärde på aktierna. I denna situation får man utgå från företagets enterprise value för att kunna beräkna equity value:

equity value formel svenska

Equity value för icke-noterade företag beräknas således genom att från enterprise value subtrahera marknadsvärdet på företagets skulder och addera dess likvida medel. Marknadsvärdet på skulderna subtraheras för att det representerar den del av företagsvärdet som tillhör långivarna. Likvida medel adderas eftersom de likvida medel som finns kvar efter att andra fordringsägare har fått betalt tillhör aktieägarna.

Scroll to Top