Registerutdrag

Ett registerutdrag är en sammanställning över information om vilka uppgifter som behandlas om den registrerade, dels hur uppgifterna behandlas, vart uppgifterna kommer ifrån, ändamålet med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare uppgifterna lämnats ut. Genom registerutdraget har en registrerad rätt att få tillgång till sina personuppgifter och utdraget ska i normalfallet lämnas till den registrerade senast en månad från dess att begäran mottagits.

Scroll to Top